ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และ น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกันจัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อฉีดให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานใน รร.นอส.ยศ.ทอ.เพื่อดูแลสุขภาพและเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 ณ ห้องพักผ่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.