จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ รร.นอส.ยศ.ทอ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ด้านหลังอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิ.ย.๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๓