พิธีประดับยศข้าราชการชั้นประทวน

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ "จ่าอากาศเอก" ให้แก่ จ.ท.สิทธิศักดิ์ ปิติมานนท์ จนท.อุปกรณ์การศึกษา กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.