ให้ความรู้ และชี้แจง การใช้งานโปรแกรม QR (Quick Response) ครั้งที่ ๒

         รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้ความรู้ และชี้แจง การใช้งานโปรแกรม QR (Quick Response) ครั้งที่ ๒ ตามนโยบาย ผบ.ทอ.แก่บุคลากร รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.