ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร ตามนโยบาย ผบ.ทอ.

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร ตามนโยบาย ผบ.ทอ. ประจำรอบเดือน พ.ค.๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ พ.ค.๖๓ โดยรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในระหว่างการฝึกอบรมฯ อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.