ทำประวัติ นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๔

     รร.นอส.ยศ.ทอ. ได้จัดให้มี การทำประวัติ นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๔ ให้กับกำลังพลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ในวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ.