102153

 

 

โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  02 534 2863

          - โทรสาร   :  

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 

map saoc