Created: Friday, 27 November 2015 Last Updated: Tuesday, 02 August 2016
เครื่องหมายหรือตราประจำโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส

           Logo SAOC edited 3 1

ลักษณะของเครื่องหมายฯ  เป็นรูปดาว๕แฉก  มีครุฑพ่าห์สีเงินอยู่ที่กึ่งกลางดาว มีความหมาย ดังนี้

         - ดาวทอง             

           เป็นสิ่งที่อยู่บนที่สูง บนท้องฟ้าเป็นเครื่องหมายคู่กับทหารอากาศ

         - พญาครุฑพ่าห์ สีเงิน

           เป็นเครื่องหมายของทางราชการที่สำคัญและคู่กับกองทัพอากาศ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในอากาศ

         - ช่อชัยพฤกษ์     

           หมายถึง ความสำเร็จ ความมีเกียรติ ความรุ่งเรือง

   
 

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส

   

star silver

   
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส (นอส.)

         จะได้รับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ เรียกว่า “ เข็มนภาภิวุฒิ ” ทำด้วย  โลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉก มีครุฑพ่าห์ สีเงิน

อยู่บน ช่อชัยพฤกษ์ ลงยาสีเงิน ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ ติดอยู่ที่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑ อยู่ทางแฉกยอดของดาว

   
     
Hits: 1223
363828
วันนี้
เดือนนี้
242
13049