RSS

รร.นอส.ยศ.ทอ. ได้จัดให้มีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ โดยการฝึกแบบทดสอบ ECL of Korea ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแบบทดสอบฯ ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องพักผ่อน รร.นอส.ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๑

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ
 
 
Powered by Phoca Gallery
363834
วันนี้
เดือนนี้
248
13055