RSS

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณาจารย์ นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ไปฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต ในระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มี.ค.๖๑ ณ จ.ว.นครราชสีมา

นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ฝึกจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นอส.รุ่นที่ ๗๒ ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ฝึกการจัดทำแผนเ...
 
 
Powered by Phoca Gallery
184851
วันนี้
เดือนนี้
246
8111