RSS

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม BEST SHOT ของคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ ๖๑ ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์

BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒
 
 
Powered by Phoca Gallery
268076
วันนี้
เดือนนี้
309
10634