RSS
ภาพกิจกรรม ปี 61 - รอง เสธ.ทอ. บรรยายพิเศษ

พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ รอง เสธ.ทอ. บรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนากองทัพอากาศ" ให้นทน.ฯหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 25x
ภาพกิจกรรม ปี 61 - ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้(Farewell)

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ทอ นำคณาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้(Farewell) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ ณ จว.เพชรบุรี

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 47x
ภาพกิจกรรม ปี 61 - ฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณาจารย์ นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ไปฝึกการจัดทำแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต ในระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มี.ค.๖๑ ณ จ.ว.นครราชสีมา

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 66x
ภาพกิจกรรม ปี 61 - รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ

พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารและฝ่ายอำนวยการ" ให้นทน.ฯหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 84x
ภาพกิจกรรม ปี 61 - BEST SHOT นอส.รุ่นที่ ๗๒

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม BEST SHOT ของคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ ๖๑ ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 55x
 
Powered by Phoca Gallery
124234
วันนี้
เดือนนี้
17
4961